EASTON Seatpost EC70 ISA Offset - 27,2 x 350 mm
EASTON Seatpost EC70 ISA Offset - 27,2 x 350 mm

EASTON Seatpost EC70 ISA Offset - 27,2 x 350 mm

PPC:

160 €

Login requis
Login requis

Poids:

223 g

TDSF 27,5 29